Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Mehedinti
 

Studiul Accountancy Europe „Barometru tehnologic”

Accountancy Europe a publicat recent un studiu referitor la ultimele evoluții tehnologice și despre impactul acestora asupra profesiei contabile („Technology Barometer”). Rezultatele studiului se bazează pe răspunsurile primite din partea a 36 de organisme membre din întreaga Europă.

Așa cum indică concluziile studiului „organismele membre au o perspectivă clară și pozitivă asupra viitorului, tehnologia având un rol din ce în ce mai important în activitatea lor. Institutele își exprimă, de asemenea, nevoia ca Accountancy Europe să îi susțină mai mult pentru a fi la zi cu tehnologiile curente”.

Puteți consulta studiul integral pe pagina internet a Accountancy Europe .

__________________________________________________________________________________________________ 

Protocol recunoaștere ore CPD încheiat cu Camera Consultanților Fiscali

În conformitate cu prevederile Protocolului de Colaborare încheiat cu Camera Consultanților Fiscali din România se vor recunoaște în baza adeverințelor eliberate de organismele profesionale, la cererea membrilor, 10 ore de pregătire efectuate la disciplina fiscalitate

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Astăzi 14.04.2017, programul de lucru este până la ora 12,00 iar activitatea se va relua pe data de 18.04.2017, ora 8.00.

Vă urăm Paște Fericit!

 

 

Publicare Tablou  membri in Monitorul Oficial

Stimate(ă) coleg(ă), 

 

In vederea publicarii Tabloului membrilor CECCAR in Monitorul Oficial pe anul 2017, va comunicam urmatoarele:

 

Urmare deciziei conducerii CECCAR, s-a stabilit ca vor fi publicati in Monitorul Oficial toti membrii care isi indeplinesc obligatiile fata de Corp (prevazute in Metodologiile de acordare a vizei si plata cotizatiilor aprobate de Conferinta Nationala Extraordinara din 9 ianuarie 2017) pana la data de 14 aprilie 2017.

 

 

 

 

INVITAŢIE

 

          În ziua de 29 martie 2017, ora 13,00, la sediul filialei CECCAR Mehedinți din Drobeta Turnu Severin, str.Antoninii nr.3, va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a  membrilor filialei Mehedinţi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizați din România cu următoarea ordine de zi:

1.    Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată  în anul 2016; Realizarea programului de activitate pe anul 2016 , pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2016;

2.    Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie 2016;

3.    Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2016;

4.    Aprobarea Programului de activitate pe anul 2017;

5.    Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;

6.    Aprobarea listei experților contabili de onoare și a contabililor autorizați de onoare;

7.    Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

8.    Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi  supuse auditului în anul 2018;

9.    Diverse

          În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare generală este convocată în aceeași zi, la ora 14,00 , în același loc și cu aceeași ordine de zi.

 

 

 

 

        Președinte filială,                                                    Director executiv

Ec.Iulian Cristian Bosoancă                                             Ec.Monica Moţ

 

 

 DEPUNERE ON LINE RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

În vederea depunerii online a raportului anual de activitate pentru anul 2016, va rugam sa accesați link-ul:  www.raport.ceccar.ro
 
Se poate utiliza userul și parola din anii anteriori.
 
Membrii care nu au user și parola sunt rugați sa solicite filialei acordarea de user și parola.
 
 

 

Director General Executiv
Florin Dobre
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Comunicare privind prelungire termen depunere raport anual de activitate si de aplicare a facilitatilor financiare

Pentru a veni în sprijinul membrilor, având în vedere activitatea atipica, deosebit de intensă în perioada 20-27 februarie 2017, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor declarative precum şi pentru a stabili vectorul fiscal al clienţilor care desfăşoară activităţi reglementate de Legea nr. 170/2016 dar şi de modificările introduse în Codul fiscal prin OUG 3/2017 s-a considerat oportun pentru anul 2017 prorogarea termenului de aplicare a facilităţilor financiare si de depunere a Rapoartelor anuale de activitate.

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 17/389 din 26 februarie 2017 emisă în baza Hotărârii Conferinţei Naţionale extraordinare 17/78 din 09 ianuarie 2017 în urma consultării Preşedintilor de Filiale, s-a aprobat ca dispoziţie tranzitorie pentru anul 2017 în cadrul Sistemului de cotizaţii, prelungirea termenului de aplicare a facilităţilor financiare prevăzute în cadrul art. 4 alin. (2) şi (3) şi de depunere a raportului anual de activitate prevăzut în cadrul art. 7 alin. (1) – (3) până la data de 17 martie 2017, celelalte prevederi rămânând neschimbate.


 

Consiliul Superior al CECCAR  

Preşedinte  

 

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova

______________________________________________________________________________

Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale(click aici pentru  vizualizare)  

__________________________________________________________________________________

Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri

Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)

____________________________________________________________________________________________

Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015

Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015, pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – publicat în data de 20.01.2017, aflat în dezbatere publică (click aici pentru vizualizare)

Expunere de motive, privind punctul de vedere CECCAR privind clarificarea unor aspecte în vederea implementării unor măsuri solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța

 

Academia de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța organizează miercuri, 25 ianuarie a.c., Seminarul membrilor de onoare, întâlnire care îl va avea ca invitat special pe Jean-Marc Sauve, președintele Consiliului de Stat.

La eveniment va fi prezent, de asemenea, președintele Consiliului Superior al Ordinului Experților Contabili din Franța, Philippe Arraou, care va avea o intervenție pe parcursul dimineții. Programul detaliat al Seminarului este disponibil aici.

Intervenția președintelui Consiliului de Stat poate fi urmărită în direct (webinar), începând cu ora 12.00 (ora României), online. Linkul de conectare va fi comunicat cu 48 de ore înaintea evenimentului. Vă puteți înscrie la webinar aici.

 

 

VIZA ANUALĂ DE EXERCITARE A PROFESIEI

2017

Viza anuală obținută în anul anterior este valabilă până la 28 februarie a anului următor, cu excepția perioadei în care membrul a fost inactiv

ATENȚIE!!! – OBȚINEREA VIZEI / AVIZULUI PENTRU ANUL 2017 ESTE CONDIȚIONATĂ DE PARCURGEREA ORELOR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ OBLIGATORII PENTRU ANUL 2016


 ÎN CAZUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI:

 • Completarea Declarației privind forma de desfășurare a profesiei ;
 • Depunerea raportului anual de activitate COMPLETAT LA TOATE RUBRICILE ȘI SEMNAT PE FIECARE PAGINĂ (raportul de activitate simplificat se completează de membri care nu au avut activitate);
 • Extras din registrul de încasări și plăți;
 • Achitarea în întregime a obligațiilor față de Corp;
 • Parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform Planului național de dezvoltare profesională continuă (PNDPC) pentru anul 2016;
 • Prezentarea cazierului judiciar  sau completarea declarației pe propria răspundere că nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale ;
 • Completarea declarației pe propria răspundere privind deținerea capacității de exercițiu deplină ;
 • Nu au săvârșit fapte care să încalce obligațiile prevăzute de lege, precum și regulile privind conduita etică și profesională, potrivit pct. 121 și 122 din ROF CECCAR, republicat, pentru care să fi fost sancționați de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum și cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
 • Dovada asigurării pentru riscul profesional, doar pentru cei care desfășoară activitate independent și primesc parafă anuală (din 01 ianuarie 2018);
 • Prezentarea adeverinței medicale din care să reiasă că membrul este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de expert contabil, respectiv contabil autorizat (SE PREZINTĂ O DATĂ LA 4 ANI).

Experții contabili judiciari sunt rugați să completeze și să depună Fișa de opțiuni la depunerea documentației necesară obținerii vizei anuale.

Persoanele fizice care exercită profesia individual au obligația depunerii declarației 200 la filiala CECCAR, fizic, prin poștă sau mijloace de comunicare online, cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile de la data depunerii la ANAF. Cu ocazia misiunilor de audit de calitate, se va clarifica exactitatea datelor menționate în Raportul anual de activitate.

ÎN CAZUL SOCIETĂȚILOR DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ / CONTABILITATE:

 • Depunerea raportului anual de activitate COMPLETAT LA TOATE RUBRICILE ȘI SEMNAT PE FIECARE PAGINĂ;
 • Extras din balanța conturilor;
 • Achitarea în întregime a obligațiilor față de Corp;
 • Parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform Planului național de dezvoltare profesională continuă (PNDPC);
 • Prezentarea cazierului judiciar  sau completarea declarației pe propria răspundere că nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale, de către asociații/acționarii și administratorii experți contabili sau contabili autorizați pe baza cărora s-a obținut autorizarea societății (model);
 • Completarea declarației pe propria răspundere privind deținerea capacității de exercițiu deplină de către asociații/acționarii și administratorii experți contabili sau contabili autorizați pe baza cărora s-a obținut autorizarea societății (model);
 • Asociații/acționarii și administratorii experți contabili sau contabili autorizați pe baza cărora s-a obținut autorizarea nu au săvârșit fapte care să încalce obligațiile prevăzute de lege, precum și regulile privind conduita etică și profesională, potrivit pct. 121 și 122 din ROF CECCAR, republicat, pentru care să fi fost sancționați de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum și cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
 • Dovada asigurării pentru riscul profesional pentru societate (din 01 ianuarie 2018);
 • Prezentarea adeverinței medicale din care să reiasă că membrul este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de expert contabil, respectiv contabil autorizat (SE PREZINTĂ O DATĂ LA 4 ANI).

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  

 

Declarație de candidatură pentru funcția de Președinte al Consiliului Superior CECCAR

 

Model-declaratie-presedinte-CECCAR

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

INFORMATII VIZA 2017

 

Materialele cu privire la acordarea vizei anuale si sistemul de cotizatii  aprobate de Conferinta Nationala Extraordinara care a avut loc in data de 09.01.2017, respectiv:

 

 

Raport anual de activitate simplificat  2016   

Metodologie de acordare viza anuala

 Declaratie privind_forma de desfasurare a profesie

Metodologie de stabilire cotizatii membru

Raport anual activitatate 2016

Sistem de  cotizatii   CECCAR

Declaratie pe propria raspundere capacitate deplina

 Declaratie proprie raspundere ca nu a suferit nicio condamnare

 

VIZA ANUALĂ DE EXERCITARE A PROFESIEI

2017

Viza anuală obținută în anul anterior este valabilă până la 28 februarie a anului următor, cu excepția perioadei în care membrul a fost inactiv

ATENȚIE!!! – OBȚINEREA VIZEI / AVIZULUI PENTRU ANUL 2017 ESTE CONDIȚIONATĂ DE PARCURGEREA ORELOR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ OBLIGATORII PENTRU ANUL 2016


 ÎN CAZUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI:

 • Completarea Declarației privind forma de desfășurare a profesiei 
 • Depunerea raportului anual de activitate COMPLETAT LA TOATE RUBRICILE ȘI SEMNAT PE FIECARE PAGINĂ (raportul de activitate simplificat se completează de membri care nu au avut activitate);
 • Extras din registrul de încasări și plăți;
 • Achitarea în întregime a obligațiilor față de Corp;
 • Parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform Planului național de dezvoltare profesională continuă (PNDPC) pentru anul 2016;
 • Prezentarea cazierului judiciar  sau completarea declarației pe propria răspundere că nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale ;
 • Completarea declarației pe propria răspundere privind deținerea capacității de exercițiu deplină ;
 • Nu au săvârșit fapte care să încalce obligațiile prevăzute de lege, precum și regulile privind conduita etică și profesională, potrivit pct. 121 și 122 din ROF CECCAR, republicat, pentru care să fi fost sancționați de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum și cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
 • Dovada asigurării pentru riscul profesional, doar pentru cei care desfășoară activitate independent și primesc parafă anuală (din 01 ianuarie 2018);
 • Prezentarea adeverinței medicale din care să reiasă că membrul este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de expert contabil, respectiv contabil autorizat (SE PREZINTĂ O DATĂ LA 4 ANI).

Experții contabili judiciari sunt rugați să completeze și să depună Fișa de opțiuni la depunerea documentației necesară obținerii vizei anuale. 

Persoanele fizice care exercită profesia individual au obligația depunerii declarației 200 la filiala CECCAR, fizic, prin poștă sau mijloace de comunicare online, cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile de la data depunerii la ANAF. Cu ocazia misiunilor de audit de calitate, se va clarifica exactitatea datelor menționate în Raportul anual de activitate.

ÎN CAZUL SOCIETĂȚILOR DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ / CONTABILITATE:

 • Depunerea raportului anual de activitate COMPLETAT LA TOATE RUBRICILE ȘI SEMNAT PE FIECARE PAGINĂ;
 • Extras din balanța conturilor;
 • Achitarea în întregime a obligațiilor față de Corp;
 • Parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform Planului național de dezvoltare profesională continuă (PNDPC);
 • Prezentarea cazierului judiciar  sau completarea declarației pe propria răspundere că nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale, de către asociații/acționarii și administratorii experți contabili sau contabili autorizați pe baza cărora s-a obținut autorizarea societății ;
 • Completarea declarației pe propria răspundere privind deținerea capacității de exercițiu deplină de către asociații/acționarii și administratorii experți contabili sau contabili autorizați pe baza cărora s-a obținut autorizarea societății ;
 • Asociații/acționarii și administratorii experți contabili sau contabili autorizați pe baza cărora s-a obținut autorizarea nu au săvârșit fapte care să încalce obligațiile prevăzute de lege, precum și regulile privind conduita etică și profesională, potrivit pct. 121 și 122 din ROF CECCAR, republicat, pentru care să fi fost sancționați de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum și cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
 • Dovada asigurării pentru riscul profesional pentru societate (din 01 ianuarie 2018);
 • Prezentarea adeverinței medicale din care să reiasă că membrul este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de expert contabil, respectiv contabil autorizat (SE PREZINTĂ O DATĂ LA 4 ANI).

 

 

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Stimati colegi,

In cadrul Conferintei Nationale Extraordinare din data de 09.01.2017, urmeaza sa aprobam si Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) revizuit si actualizat.

Va rugam  sa-l analizati cu atentie si sa ne transmiteti comentariile dumneavoastra pina cel tirziu 2 decembrie 2016 (pe adresa de mail juridic@ceccaro.ro) pentru a avea timpul necesar de prelucrare a  propunerilor dv. si edita un nou draft, pe care il veti primi in vederea finalizarii acestuia.

Draftul final urmeaza a fi  dezbatut si validat in Consiliul Superior din luna Decembrie 2016  si aprobat in Conferinta Nationala Extraordinara din data de 09 ianuarie 2017, ulterior urmand sa obtinem avizele MF, MJ si CSIPTTC.

Rog sa aveti in vedere ca in prezent nu putem iesi din cadrul OG 65/1994. Intrucit in anul 2017 va avea loc modificarea OG 65/1994 (speram ca in Semestrul 1), ROF va comporta o noua modificare functie de noile prevederi din OG 65/1994.

De asemenea, rog sa analizati  textele cu culoare galbena si albastra intrucat consideram ca trebuie sa facem precizari mai clare.

Va multumim!

Vicepresedinte  CECCAR

 

Alexandru Bunea 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

INVITAŢIE

 

 

 

            În ziua de 29 noiembrie 2016, ora 12,00, la sediul filialei CECCAR Mehedinți din Drobeta Turnu Severin, str.Antoninii nr.3, va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a membrilor Filialei Mehedinţi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizați din România cu următoarea Ordine de zi:

 

1.   Prezentarea activității filialei la 30 septembrie 2016;

 

2.   Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională extraordinară conform normativelor stabilite.

 

3.   Diverse.

 

   În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare Generală Extraordinară este convocată în ziua de 29 noiembrie 2016, ora 13,00, în același loc și cu aceeași ordine de zi. 

           

 

 

 

                                                                                                 Presedinte

                                                                                                         Ec.Bosoanca Iulian Cristian

Director executiv,

 

Ec.Monica Moţ

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ÎN ATENŢIA EXPERŢILOR CONTABILI  -  Înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari

Având în vedere prevederile  Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr. 10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificările ulterioare, în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a testului susţinut de experţii contabili care doresc să se înscrie în Grupul experţilor judiciari, organizat la nivelul filialelor, pentru anul 2017, vă comunicăm următoarele:

 • Depunerea de către experţii contabili şi înregistrarea la filială a Cererii privind înscrierea în Grupul experţilor judiciari (/Anexa 10.pdf), a opţiunii privind specializările ( Anexa 11.pdf) şi a unei  fotografii ¾ cm se face până la  24.11. 2016 pentru prima sesiune şi se prelungeşte până pe data de 09.12.2016 pentru a II-a sesiune;
  • Termenii de referinţă privind organizarea şi desfăşurarea testului privind înscrierea în GEJ:

            1. Datele şi orele de desfăşurare a susţinerii testului pentru cele două sesiuni:

                - 05 decembrie 2016, orele 16,00 – 18,00, prima sesiune;

               - 16 decembrie 2016, orele 16,00 – 18,00, a doua sesiune,

            2. Tematica şi bibliografia este cea prezentată în  Anexa nr.1;

            3. Locaţia:  testul se va susţine la sediul filialei,

            4. Timpul afectat completării testului: 2 ore;

            5. Procedura de desfăşurare a testării: testarea constă în completarea, în   mod   individual, de către experţii contabili candidaţi a testului grilă compus din 50 întrebări, fiecare având 3 variante de răspuns din care una corectă; fiecare răspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 puncte.

            6. Valoarea taxei privind organizarea şi desfăşurarea testării, în care este inclus şi costul legitimaţiilor, va fi în cuantum de 15 lei şi va fi depusă de candidaţi  o dată cu depunerea Cererii privind înscrierea în GEJ.

            

                Tematica şi bibliografia       (Tematica si bliografie.pdf )

               set 100 intrebari test GEJ dec_2016.doc

            

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică

 

     Ca urmare a numeroaselor discuții pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieșirea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de sub supravegherea CSIPPC și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experții contabili le pot presta.

Așteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail soc@ceccaro.ro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Președintele CECCAR România: „Am făcut parteneriat cu ANAF pentru monitorizarea contabililor“

    La nivel național sunt peste 40.000 de experți contabili, din care 25.000 fac parte din Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați (CECCAR), organism profesional condus de prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova (foto). Prezent la Universitatea din Craiova, ca invitat la jubileul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, președintele CECCAR a acordat pentru GdS un interviu în cadrul căruia a precizat că se încearcă o corectă monitorizare a experților contabili, pentru a înlătura persoanele care practică astfel de activități fără viză. De asemenea, președintele CECCAR a vorbit și despre perspectiva profesiilor de contabil și de expert-contabil.

GdS: Domnule profesor, reprezentați contabilii autorizați și experții contabili din România. Care sunt dificultățile cu care se confruntă cei care practică această profesie ?

Robert Șova: Profesia contabilă se confruntă astăzi cu probleme strâns legate de cele ale mediului economic. Există o anumită restructurare a acestui domeniu. Profesia de contabil, câștigând din parteneriatul cu mediul economic, este și ea afectată. Modelele de business s-au schimbat. Vorbim aici de firme mari, de IMM-uri și firmele mai mici. Legea contabilității permite astăzi desfășurarea profesiei de contabil atât în calitate de angajat, nefiind necesară apartenența la organismul profesional, dar și în calitate de expert contabil, care reprezintă o calificare, o certificare de competenţe, care îți dă posibilitatea să lucrezi și ca liber profesionist. Niște prevederi puţin neclare din Legea contabilităţii au creat în piaţă posibilitatea ca această activitate să nu fie foarte atent monitorizată. Tocmai de aceea noi am solicitat ANAF ca, atunci când verifică o firmă, să verifice în primul rând dacă contabilitatea firmei răspunde rigorilor legii. Fie ar trebui să aibă un departament de contabilitate în care să fie angajată măcar o persoană cu studii economice superioare, fie să externalizeze acest serviciu către un liber profesionist expert-contabil. Încă mai este de lucru din acest punct de vedere, dar eu cred că, în urma parteneriatului pe care îl avem cu ANAF-ul, având în vedere interesul comun, lucrul acesta se va rezolva.

GdS: Menționați faptul că activitatea experților contabili este greu de monitorizat. De ce?

R.Ș.: Activitatea experţilor contabili este greu de monitorizat. De exemplu, noi, ca organism profesional, am fi dorit să ştim la sfârşitul anului cine semnează situaţiile financiare. Deocamdată, există anumite prevederi legale care spun că divulgarea acestei informaţii către organismul profesional ar intra sub incidenţa secretului fiscal. Sigur că, în măsura în care situațiile financiare prescurtate sunt prezentate pe site-ul Ministerului de Finanţe, noi credem că acest lucru nu ar trebui interpretat în această manieră. Noi am încercat să facem această monitorizare, să vedem, de exemplu, într-un anumit judeţ, câte situaţii financiare s-au depus la ANAF şi în ce măsură acestea au fost semnate de experţi contabili, să vedem dacă acei experţi au avut viză de exercitare a profesiei. Conform legii, pentru exercitarea profesiei ai nişte obligaţii. Una şi cea mai importantă este aceea de a participa la programul de formare profesională continuă, care este impus de standardele internaţionale şi transpus în standardele naţionale. Pe de altă parte, vrem să vedem situaţiile care nu sunt semnate de experţii contabili şi dacă persoanele care au semnat anumite situaţii finaciare au studii superioare în domeniu şi un raport de muncă cu firma căreia i-au semnat situaţia financiară. Pe noi ne ajută foarte mult monitorizarea experţilor contabili, pentru că în momentul în care identificăm că un astfel de expert şi-a exercitat profesia fără să aibă viză este o problemă de etică. Atunci când identificăm colegi care nu respectă rigorile acestei meserii, trebuie să luăm măsuri împotriva lor pentru că aceasta este o profesie de interes public. Avem toată deschiderea pentru a găsi o soluție, astfel încât această monitorizare să poată fi eficientă şi în timp real.

GdS: Au fost derapaje în activitatea de expertizare contabilă care au ajutat la deturnarea fondurilor?

R.Ș.: Această profesie este foarte importantă. Ea îţi crează, practic, baza de impozitare. Legea atrage răspunderea contabilului, însă, astăzi, expertul contabil nu este suficient protejat. De exemplu, acestuia i se dau anumite documente pe care trebuie să le înregistreze în contabilitate. Acesta nu ştie dacă, într-adevăr, în spatele acelei facturi a existat o tranzacţie reală sau una fictivă. Când vine problema răspunderii, expertul contabil este cel tras la răspundere, pentru că el a înregistrat documentul respectiv. Practic, pentru el este imposibil să verifice dacă actul este real sau nu. Tocmai de aceea, noi vrem să promovăm o măsură de protecţie a expertului contabil, aceea de a transfera către mediul privat o prevedere care funcţionează în sistemul public, şi anume: pe facturile şi documentele justificative care se înmânează contabilului spre înregistrare să existe o asumare a răspunderii din punct de vedere al legalităţii tranzacţiei. Astfel, contabilul să răspundă doar pentru modalitatea în care îşi face treaba. Este vorba despre modul în care înregistrează în contabilitate, dacă respectă sau nu normele contabile şi fiscale. În acest sens, vom încerca să facem modificări ale legii contabilităţii sau ale ordinelor de ministru. Vom introduce aceste măsuri şi în standardele contabile, astfel încât să reducem situaţiile de risc.

Tendințele în domeniul contabilității

GdS: Tehnologia a evoluat și pentru domeniul contabilitate, au apărut diverse programe care au preluat din activitatea contabililor. Care este viitorul acestei profesii? 

R.Ș.: Tehnologia şi mai ales evoluţia ei din ultimii cinci ani a transfomat profund modelul de business şi profesia contabilă. Activităţile de rutină cu care mulţi asociază contabilul încep să fie din ce în ce mai automatizate. Însă, acest lucru nu înseamnă că profesia contabilă este pe cale de dispariţie. Această profesie evolueză către activităţi care încep să aducă valoare adăugată concretă antreprenorilor şi organismelor de reglementare. Contabilii va trebui să dezvolte sistemul de reporting intern managerial, care să sintetizeze informaţiile în formatul care să îi permită managerului să ia decizii bazate pe informaţii reale şi ştiinţifice. Astăzi se vorbeşte despre aşa-numita raportare integrată în care, pe lângă aspectele finaciare, să integrezi şi date nefinanciare, în funcţie de context. Nu ne mai putem dezvolta doar studiind datele financiare. Marile companii îşi alocă timp pentru a studia informaţii despre tendinţele de consum. În acest sens, contabilul nu mai este o funcţie-suport, el trebuie să devină un partener decizional al antreprenorului.

 

    Citeste mai departea (www.gds.ro /Actualitate/interviu-Actualitate/2016-11-01/presedintele-ceccar-romania-facut-parteneriat-cu-anaf-pentru-monitorizarea-contabililor/)

___________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM DE LUCRU CECCAR FILIALA MEHEDINTI

  

 

 

Având în vedere că zilele de 30 noiembrie (Sfântul Andrei) și 1 decembrie (Ziua Națională a României) sunt zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, vă comunicăm următoarele:

 • În ziua de 26 noiembrie 2016 (sâmbătă) va fi program normal de lucru, de la ora 08.00 la ora 16.00;
 • În perioada 30 noiembrie – 2 decembrie 2016 (miercuri, joi și vineri), nu se lucrează.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa filialei CECCAR Mehedinti la nr. de tel. 0252330042/0252330043.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Se împlinesc, astăzi, patru ani de când președintele prof. univ. dr. Marin Toma a plecat dintre noi. Un adevărat vizionar, știind înaintea tuturor ceea ce se va întâmpla în profesia contabilă, în mod special, și în economia națională, în general, a luptat neîncetat pentru progresul profesiei contabile și pentru cei care o practică. Întotdeauna le-a arătat tuturor celor cu care a colaborat și care au format profesia contabilă drumul cinstit, plin de realizări care au la bază etica și profesionalismul, drum care poate fi parcurs doar în echipă.

Aducem astăzi un omagiu personalității remarcabile a vieții economice din țara noastră, care a fost președintele Marin Toma, un model profesional și uman a cărui amintire va trăi veșnic în inima noastră, datorându-i trimful tradiției și modernului în ceea ce privește profesia contabilă.

Amintim, în această zi, un citat al celui care a fost președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, vorbe care i-au călăuzit pașii pe tot parcursul vieții: În faţa oricărui obstacol, a oricărei probleme de rezolvat am fost dominat de conjugarea a trei verbe: a şti, a vrea şi a putea.

Dumnezeu să-l odihnească!

 

Conducerea C.E.C.C.A.R.

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vă comunicăm că în perioada 28-29 ianuarie 2016 va avea loc, la sediul filialei, cursul de Accesarea, utilizarea, controlul și recuperarea fondurilor europene, susținut de lectorul Dobre Florin, secretar general al Asociatiei Internationale de Fiscalitate și cadru didactic în cadrul ASE București. Cursul  va demara în data de 28.01.2016, începând cu orele 16,00.

Cursul se adresează membrilor care nu au efectuat numărul de ore pentru pegătirea profesională în anul 2015, dar sunt așteptați și ceilalți membri interesați. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Către,

 

EXPERŢII CONTABILI şi CONTABILII AUTORIZAŢI, SENATORI ŞI DEPUTAŢI în PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), va adresează prezentul

APEL

pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor privind obligația expertilor contabili, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro.

CECCAR solicită eliminarea acestor prevederi care încalcă grav secretul profesional deoarece obligația de raportare către ANAF a operațiunilor care depășesc un anumit plafon valoric transformă expertii contabili în agenți administrativi și știrbește grav independența profesională a expertului contabil. Prevederile art. 67 din proiectul susmenționat precizează că legea fiscală recunoaște dreptul expertului contabil si contabilului autorizat de a refuza furnizarea de informații către organul fiscal, cu privire la datele de care a luat cunoștință în exercitarea activității sale profesionale.

În mod contradictoriu, art. 62 din același proiect impune expertilor contabili, precum si altor profesii libere, obligația de a raporta operațiunile de peste 5.000 de euro sau echivalentul acestei sume, despre care au luat cunoștință, inclusiv pe cele sub acest plafon valoric care sunt mai multe și „par a avea o legătură între ele”. Această prevedere este inacceptabilă și este de natură să genereze abuzuri, inclusiv sub forma unor presiuni ce afectează grav secretul profesional al expertilor contabili si contabililor autorizati – singurul criteriu care garantează, prin conștiința profesională, confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință expertul contabil, confidențialitate ce constituie temeiul încrederii în profesia de expert contabil si contabil autorizat.

Confidentialitatea, principiu important in codul Etic al profesionistilor contabili, precum si secretul profesional reprezinta garanții ale profesiei legale de expert contabil si de contabil autorizat fiind sunt grav afectate de modificarile propuse in proiect. Potrivit art. 62 din proiect:

„(1) Entitățile prevăzute la art. 10 lit. b) – k) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cele care realizează transferuri electronice de numerar, sunt obligate să transmită organului fiscal central, zilnic, operațiunile în lei sau în valută despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. Prin operațiuni ce par a avea o legătură între ele se înțelege operațiunile aferente unei singure tranzacții decurgând dintr-un singur contract sau înțelegere de orice natură între aceleași părți a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici de 5.000 euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiași zile.

(2) Conținutul informațiilor, standardul de transmitere, tipurile de informații în legătură cu operațiunile și soldurile aferente conturilor bancare, precum și procedura de transmitere a informațiilor prevăzute la art. 61 și în prezentul articol se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”

CECCAR nu acceptă să raporteze zilnic informații organelor fiscale, în formatul, cu conținutul și detaliile pe care le va stabili Președintele ANAF, prin norme infraparlamentare, pe baza unei norme de atribuire de competență într-un domeniu ce vizează activități care țin de domeniul vieții private a clienților ori de secretul comercial al afacerilor, cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor legale specifice privind secretul profesional.

Precizam că în dreptul comunitar și internațional, principiul confidențialității și al secretului profesional al expertului contabil este recunoscut ca având un rol fundamental în derularea afacerilor si in desfasurarea activitatii de expertiza contabila si contabilitate fiind integrate si in codul etic al profesionistilor contabili la nivel national si international.

În consecință, este imperios necesară eliminarea din categoria celor obligați de a face astfel de raportări a expertilor contabili, si a altor profesii libere, care altfel sunt puși în situația de a furniza informații în privința clienților cu privire la date despre care au luat cunoștință în exercitarea activității lor.

In acest sens, solicitam ajustarea proiecul de modificare al Codului de Procedura Fiscala, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor privind obligația expertilor contabili si a contabililor autorizati, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro deoarece sunt contrare reglementarilor cu privire la principiul confidentialitatii si obligativitatea mentinerii secretului profesional.

 

Cu stima,

Presedinte,

Prof.univ.dr. Robert Aurelian Sova

 

 

C.E.C.C.A.R. Filiala Mehedinţi organizează în data de 28.03.2015  începând cu ora 9.00 la sediul filialei din Drobeta Turnu Severin str. Antonini nr.3 seminarul de Fiscalitate , susţinut de  domnul Dobre Florin dr.  în economie şi secretar general al Asociaţiei generale de fiscalitate filiala România.

 

Pentru a  confirma participarea dvs. la acest seminar  vă rugăm să ne transmiteţi pe adresa de email ceccarmehedinti@ceccarmehedinti.ro  confirmarea participarii , până cel târziu vineri 13.03.2015 ora 16.00.

 

Taxa de participare la seminar este de 150 lei pentru membri CECCAR si 200 lei pentru nemembri.

 

Plata cursurilor se poate efectua la sediul filialei sau în contul RO49RZBR0000060006563695, deschis la RAIFFEISEN BANK Agentia Turnu Severin  CECCAR MEHEDINTI , CUI 7426179. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

  

 

 

 

Carieră PLUS - Dezvoltă-te prin cunoa ştere!

 

 

 

GRATUIT! 6 cursuri de calificare/ recalificare pentru angajaţi sub egida  CECCAR

 

Cursurile sunt organizate în cadrul proiectului „Calificarea Resurselor Umane – suport pentru creşterea economică”, POSDRU/164/2.3/S/141504, proiect ce are drept scop şi crearea unei reţele de centre de formare la nivelul filialelor CECCAR, sub denumirea generică ”Carieră Plus”.

 

 

Denumire program formare

Nivel de calificare

Cod NC

Durată

Inspector resurse umane

Nivelul III

NC 3423.3.2.

9 luni, 1080 ore (360 ore de teorie + 720 ore de practică)

Asistent de gestiune

Nivelul III

NC 3433.3.1

9 luni, 1080 ore (360 ore de teorie + 720 ore de practică)

Comerciant - vânzător mărfuri alimentare

Nivelul II

NC 5220.2.1

6 luni, 720 ore (240 ore de teorie + 480 ore de practică)

Comerciant - vânzător mărfuri nealimentare

Nivelul II

NC 5220.2.2;

6 luni, 720 ore (240 ore de teorie + 480 ore de practică)

Recepționer – distribuitor

Nivelul II

NC 5121.2.1

6 luni, 720 ore (240 ore de teorie + 480 ore de practică)

Lucrător în comerţ

Nivelul I

NC 5220.1.1

3 luni, 360 ore (120 ore de teorie + 240 ore de practică)

Se oferă o subvenţie de 150 lei/lună ( care se acorda la finalul cursului dacă se îndeplinește minimul de prezență).

 

 

 

 

 

Cui se adresează?

 

Persoanelor angajate (cu studii medii –pentru nivel 3 , 10 clase pentru nivel 2, sau 8 clase pentru nivel 1)  care lucrează sau vor să lucreze pe viitor în compartimentele de tip suport în care se regăsesc profesiile de mai sus.

Cine poate să participe?

Orice persoană care are calitatea de angajat în mediul privat, indiferent de numărul de ore din contract  (liniile de finanțare pentru angajații în instituțiilor publice, sunt diferite);

Ce acte trebuie aduse pentru înscriere?

-Actul de identitate (copie);

-Certificatul de nastere (copie);

-Certificatul de casătorie (copie), dacă este cazul;

-Ultima diplomă de studii eliberată în condiţiile legii;

-Adeverinţă de angajat eliberată de angajator / alt document care atestă calitatea de angajat.

 Notă: Actele trebuie aduse în copie si original pentru a se putea realiza „conform cu originalul”.

LOCURI LIMITATE! La o serie de curs pot participa minim 25 de persoane și maxim 28 de persoane.

 

PRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT!

Pentru persoanele din Mehedinti , informaţii si înscrieri la: ceccarmehedinti@ceccarmehedinti.ro, telefon 0252- 330043 sau 0722628370, persoana de contact  Mot Monica.

 

Ne puteţi găsi si pe Facebook: https://www.facebook.com/CarieraPlus 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

  

 

Studiu privind piaţa serviciilor contabile din perspectiva IMM-urilor

 

CECCAR lansează o invitaţie publică tuturor entităţilor care beneficiază de serviciile prestate de experţii contabili (cabinetele de contabilitate) de a răspunde la un chestionar în care sunt adresate nevoile IMM-urilor în raport cu serviciile contabile prestate de PMM-uri.

 

Acest studiu are ca scop să sprijine atât IMM-urile cât şi PMM-urile prin oferirea unor răspunsuri la întrebări precum care sunt nevoile şi dorinţele clienţilor.

Chestionarul vizează evaluarea gradului de satisfacţie al IMM-urilor în calitate de clienţi ai PMM-urilor şi relaţia cu expertul contabil/cabinetul de contabilitate în general. Completarea chestionaruuil durează aproximativ 10 minute şi se realizează on line până cel târziu Vineri, 23 mai 2014.

 

Cei interesaţi pot completa chestionarul online accesând următorul link: http://www.kestionare.ro/k/k.aspx?k=6297

 

 

COMPLETARE ONLINE RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE       

În vederea asigurării pentru membrii CECCAR facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

         Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

         În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

         Legat de aceste facilităţi membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:

1.solicitaţi personal la filiala CECCAR de domiciliu datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare

sau

2.trimiteţi pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cu subiectul: „Solicitare creare cont” la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

Odată creat contul veţi primi pe adresa de mail personală informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

In atentia membrilor inactivi 

Pentru buna organizare şi desfăşurare a profesiei, vă reamintim drepturile şi obligaţiile pe care le aveţi în calitate de membru al Corpului, inactiv, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

1. Potrivit art. 21 alin. (4) din O.G. nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, CECCAR are ca membri persoane fizice şi juridice care, din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt active sau inactive. Începând cu data intrării în vigoare a dispoziţiilor alin. (6) al aceluiaşi articol de lege, la categoria membri inactivi pot trece numai membrii care dovedesc situaţia de incompatibilitate prevăzută prin lege specială.

 

2. Statutul membrilor inactivi ai Corpului este prevăzut prin Normele Corpului nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor care stabilesc  următoarele:

-                     perioada de inactivitate nu poate depăşi şapte ani, după care, în baza pct. 2 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CECCAR, Corpul retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat dacă membrul respectiv nu şi-a clarificat situaţia în sensul trecerii la statutul de membru activ sau prelungirii justificate a statutului de membru inactiv.

-                     pe perioada de inactivitate, membrii inactivi au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de regulament şi normele Corpului, cu excepţia dreptului de a alege şi de a fi aleşi în structurile de conducere ale Corpului de la nivel central şi teritorial.    

-                     membrii inactivi au obligaţia de plată a cotizaţiei fixe stabilite anual de Conferinţa Naţională, până la data de 1 martie a fiecărui an.

-                     retragerea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat are loc de asemenea dacă trei ani consecutivi din perioada de inactivitate membrul respectiv nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a cotizaţiei stabilite de Conferinţa Naţionlă şi cele care decurg din calitatea sa de membru al Corpului, prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare.

 

3. Potrivit pct. 10 alin. 1 al Cap. II din Metodologia privind stabilirea cotizaţiilor de membru, membrii inactivi care depun cu regularitate cotizaţia fixă stabilită de Conferinţa Naţională, în momentul când depun cerere de trecere la statutul de membru activ nu sunt obligaţi să plătească din nou taxa de înscriere în Tabloul Corpului.

Potrivit noilor reglementări în vigoare, respectiv alin. 7 al 21 din O.G. nr. 65/1994, trecerea unei persoane de la statutul de membru inactiv la statutul de membru activ al CECCAR se face prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: depunerea unei cereri scrise a persoanei respective la filiala la care este înregistrată, depunerea cazierului judiciar precum şi efectuarea unui curs de 20 de ore, având ca tematică legislaţia specifică.

 

4. În situaţia în care membrul nu doreşte să mai facă parte din Corp, în temeiul pct. 98 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, republicat, poate cere motivat încetarea provizorie de a mai face parte din acesta, însă începând  cu ziua în care i s-a comunicat acceptarea cererii, cel în cauză încetează de a mai fi membru al Corpului şi nu mai figurează în Tabloul Corpului, nu mai este supus disciplinei Corpului şi nici regulilor sale; de asemenea, nu mai poate exercita profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat. Cel interesat poate, atunci când doreşte, dar nu mai târziu de 3 ani şi când sunt îndeplinite condiţiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, să obţină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru înscriere. În cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renunţării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, persoana în cauză va susţine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, dacă celelalte condiţii pentru obţinerea calităţii prevăzute de regulament sunt îndeplinite.

 

În cazul în care nu vă aflaţi într-o stare de incompatibilitate prevăzută prin lege specială, vă invităm să vă reanalizaţi situaţia, prin prisma dispoziţiilor legale în vigoare reiterate prin prezenta, şi până la data de 16 decembrie 2013 să ne comunicaţi decizia dumneavoastră privind statutul de membru al Corpului având în vedere rolul pe care doriţi să îl manifestaţi în profesia contabilă reglementată.

 

 

Cu stimă,

 

 

Preşedinte,                                                                             Director executiv,

                 Stiuca Florin                                                                                                        Mot Monica Felicia

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                             

ZIUA NATIONALA A CONTABILULUI ROMAN

Oamenii de afaceri ai secolului XXI au întotdeauna în preajma lor un profesionist contabil, care, prin cunoştinţele şi judecata profesională şi în spiritul unui cod etic, contribuie la succesul şi dezvoltarea managementului respectivei întreprinderi.

         Probabil că ştiţi deja , Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi ( CECCAR) gestionează activităţile de pregătire şi  deontologie profesională a tuturor profesioniştilor contabili din România, indiferent de calitatea pe care o au : experţi contabili, contabili autorizaţi, directori economici, contabili şefi, şefi servicii financiar – contabile sau contabili angajaţi în diferite ramuri ale economiei.

          Cu ocazia aniversării zilei de 21 Septembrie ca “ Zi Naţională a Contabilului Român “, CECCAR are plăcerea de a vă invita , începând cu orele 10,00 în Sala de curs “ Virgil Cărbunescu” a filialei din Drobeta Tr.Severin, strada Antonini nr. 3, să vă bucuraţi alături de noi la manifestările ocazionate de această zi.

          Veţi avea ocazia să întâlniţi, pe lângă reprezentanţii instituţiilor statului din judeţul nostru şi oameni de afaceri, şi colegi de-ai dumneavoastră din profesie , cu care să discutaţi şi să schimbaţi idei, pentru a obţine un schimb de informaţii util şi constructiv.   

           Agenda evenimentului şi un pliant conţinând detaliile organizatorice le veţi găsi alăturat.

           Ne bucurăm să vă primim pe 21 septembrie 2013 la Sala de curs “ Virgil Cărbunescu” a filialei din Drobeta Tr.Severin, strada Antonini nr.3.

           Vă rugăm, confirmaţi-vă participarea la telefon : 0252330042 ; fax 0252330043  ; e-mail ceccarmehedinti @ceccarmehedinti.ro.

Ai dumneavoastră,

       Preşedinte,                                             Director executiv,

 

      Florin Ştiucă                                              Ec.Monica Moţ

 

 

În atenţia candidaţilor la examenul de acces

din 29 septembrie / 6 octombrie 2013

A apărut ediţia 2012 a lucrării pregătitoare pentru examenul de acces intitulată:

 „Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.

 Faţă de ediţiile anterioare, Ghidul este complet restructurat şi cuprinde în cele 962 pagini:

            Exemple ilustrative rezolvate, cu explicaţii (acolo unde este cazul) şi menţiuni legislative – pentru disciplinele: Contabilitate; Fiscalitate; Drept.

         Întrebări şi propuneri de studiu – pentru disciplinele: Audit; Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor; Doctrina şi deontologia profesiei contabile; Expertiza contabilă.

 

!

Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.

 

 

 

 Puteţi achiziţiona acest Ghid de la toate filialele judeţene CECCAR,

inclusiv de la filiala Bucureşti

 

CECCAR ca organism nonguvernamental, autonom si de interes public, gestioneaza profesia contabila din Romania, este un institut bine consolidat, de elita, organizat si guvernat dupa modelele europene, recunoscut ca fiind organizatia care detine forta si capacitatea de a prelucra si a transpune in norme nationale, standardele internationale din domeniul profesiei contabile.
Principala misiune a CECCAR o reprezinta servirea interesului public prin: continua intarire si dezvoltare a profesiei contabile din Romania, furnizarea de valoare pentru toti contabilii romani, elaborarea si promovarea unor standarde de inalta calitate, continuarea convergentei la standarde internationale, sustinerea problemelor de interes public in care competenta profesiei este cea mai relevanta, aportul semnificativ la dezvoltarea unei economii nationale puternice. Obiectivele fundamentale ale CECCAR sunt: calitatea serviciilor, educatia si dezvoltarea profesionala continua, etica si comportamentul deontologic al profesionistilor contabili.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România anunţă, cu adâncă durere , încetarea din viaţă a Prof. Univ. Dr. Marin Toma, Preşedintele CECCAR, distinsă personalitate, membru fondator şi Preşedinte al CECCAR.

De astăzi, marea familie a profesioniştilor contabili, şi nu numai, este mai saracă. Experienţa, dragostea faţă de profesie şi oameni, precum şi energia Domnului Preşedinte Marin Toma sunt de neînlocuit.

Impresionanta carieră a Prof. Univ. Dr. Marin Toma trebuie să constituie un model pentru generaţiile viitoare. 

Consiliul  si executivul filialei Mehedinti a  CECCAR este alături de familia îndurerată.

Născut pe meleaguri gorjene, la 26 februarie 1943, ca al cincilea copil al unei familii de ţărani din satul Baloşani, a fost inspirat prin tot ce a trăit în copilărie să iubească oamenii şi munca, să se dăruiască semenilor, cu un devotament ieşit din comun.

Condiţiile extrem de grele în care s-a format au adus un plus de dârzenie şi de profundă înţelegere a vieţii, care s-au manifestat de-a lungul întregii sale existenţe. A fost un elev şi student strălucit, şi a urmat cu aceeaşi determinare şi voinţă Facultatea de Finanţe şi Contabilitate a ASE din Bucureşti şi si-a început activitatea în sistemul finanţelor publice pentru a ajunge, imediat dupa Revoluţie, Directorul General al departamentului de control din Ministerul de Finanţe. A părăsit însă în scurt timp funcţia publică şi s-a dedicat activităţii de consultanţă din sectorul privat ca şi celei de formator a profesioniştilor contabili. A devenit doctor în economie şi a parcurs treptele didactice până la cea de profesor universitar. De pe aceste poziţii de prestigiu a fost unul dintre fondatorii CECCAR, de numele său fiind legată întreaga istorie din ultimele două decenii a celei mai largi organizaţii profesionale din ţara noastră. Sunt anii în care omul, profesionistul de înaltă clasă, extrem de exigent în primul rând cu sine, a imprimat CECCAR valori care constituie bunul de cel mai mare preţ al zecilor de mii de colegi din întreaga ţară.

Spirit dinamic, mereu în cautarea de soluţii mai bune, inspirat de practică, dăruit cercetării ştinţifice şi formării noilor generaţii de profesionişti contabili, a reuşit prin perseverenţă, prin viziune, prin inteligenţă, prin propriul său exemplu, să transmită nu numai o dată cu un valoros mesaj ştiinţific, calitatea studiilor care stimulează întotdeauna marile energii.

În acelaşi timp, a deschis noi orizonturi de renume, CECCAR fiind un veritabil antemergător al procesului de integrare europeană a României, un remarcabil factor de progres pentru profesiunea contabilă la scara internaţională.

Meritele sale se înscriu astfel la loc de seamă, nu numai în cronica evoluţiei ascendente a profesiunii contabile autohtone şi mondiale, ci şi în cea a schimbărilor radicale economice şi sociale postdecembriste, ca un model de comportament profesional şi civic de excepţie.

 

 

MARIN TOMA

Profesor Universitar, Doctor în economie

26 februarie 1943 – 27 mai 2012

 

   Autor a mai multe lucrări în domeniile: audit financiar, evaluarea întreprinderilor, doctrină şi deontologie profesională

   Formator pentru Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în domeniile: audit financiar, evaluarea întreprinderilor, doctrină şi deontologie profesională

   Preşedinte al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

   Membru al Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare

   Membru fondator al Academiei de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare din Franţa

   Vicepreşedinte al Comitetului pentru Integrare Latină Europa-America (CILEA)

   Administrator al Federaţiei Internaţionale a Experţilor Contabili Francofoni (FIDEF)

   Preşedinte al Parteneriatului Sud-Est European pentru Dezvoltarea Contabilităţii în perioada 2004-2008

   Membru al Societăţii Americane a Evaluatorilor 

A apus soarele contabilităţii româneşti

 

Profesorul universitar doctor MARIN TOMA, distinsă personalitate, membru fondator şi Preşedinte al CECCAR a plecat duminică, 27 mai 2012 la Ceruri…

Drept semn de recunoştinţă, apreciere şi respect pentru cel care a fost Marele Om al CECCAR şi va rămâne un reper pentru generaţiile următoare,

 Marţi, 29 mai 2012, ora 13.00, se va păstra un moment de reculegere,

în această zi a înhumării sale care pentru CECCAR este Zi de Doliu. Marea familie a CECCAR din toată ţara va păstra acest moment de reculegere pentru Omul MARIN TOMA timp de 40 de zile când, conform tradiţiei creştine, sufletul  său încă se află aici, printre noi...

Să-l cinstim aşa cum se cuvine, pentru tot ce a fost, este şi va fi MARIN TOMA!

Înhumarea va avea loc marţi, 29 mai 2012, ora 13.00, la Cimitirul Sfântul ILIE (str. Floare de Gheaţă, la intersecţia Prelungirea Ghencea cu Valea Oltului)

Dumnezeu să-l Odihnească în Pace!

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________


E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009